УНИБЕТОНИ ЕООД

гр. Бургас, Северна промишлена зона, Бетонов възел "УНИБЕТОНИ"

КОД по КИД 23.63

Производството на бетонови смеси.

Карта