„ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС" ЕООД

гр. Бургас, ул. Александровска 26, ет.3 офис 314

КОД по КИД 63.99

Предмет на дейност:

  • Изграждане, поддържане и управление на информационни системи;
  • Поддържане на връзка и обмен на информация с частни, общински и държавни организации;
  • Поддържане на бази от данни, необходими за работа на държавни, общински и частни физически и юридически лица;
  • Предоставяне на информация на заинтересованите организации;
  • Разработване и въвеждане в експлоатация на специфични информационни системи за нуждите на Община Бургас;
  • Извършване на контролни функции по отношение качеството на информацията;
  • Организиране и провеждане на обучения и квалификационни курсове;
  • Консултантски и информационни услуги, услуги, свързани с подкрепа на бизнеса и др.

Карта