“Товикс„ ЕООД

с. Лозарево общ.Бургас; гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 1Б вх.2

КОД по КИД 49.41

Транспорт на тежкотоварни и извънгабаритни товари.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Румъния
  • Гърция

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Македония
  • Албания

Карта