ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП"

гр. Бургас, ул. Фердинандова 43

КОД по КИД 68.20

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Карта