„Диагностично - консултативен център II Бургас“ ЕООД

гр. Бургас, бул. Демокрация 94

КОД по КИД 85.12

Лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, в което лекари от различни специалности извършват диагностика, лечение и профилактика на остри и хронични заболявания. Центърът разполага с Клинична лаборатория, Oбразна диагностика за рентгенови и ехографски изследвания, Физикална и рехабилитационна медицина. Работи по договори с НЗОК, Здравноосигурителни и Застрахователни дружества. Извършена е акредитация на лечебното заведение с оценка „Отлична“ за цялостна медицинска дейност. Центърът е сертифициран по Система за управление на качество ISO 9001:2015.  

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта