„ЕСИТ“ ООД

гр. Бургас, ул. К. Величков 34 Бизнес център Атаген

КОД по КИД 46.69

Проектиране, производство, монтаж, сервизна и метрологична поддръжка на електронни системи за измерване на тегло:
- Автомобилни и вагонни везни;
- Пакетиращи и дозиращи машини,
- Системи за автоматизация;
 

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Германия
  • Австрия
  • Румъния

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Сърбия
  • Македония
  • Турция

Карта