КАРГО СЪРВЕЙ ЕНД СОФТУЕР АД

гр. Бургас, ул. Възраждане 32

КОД по КИД 74.90

Контрол на суров нефт, нефтопродукти, втечнени газове и всички видове течни товари, морска инспекция, услуги за застрахователни компании и др.

Карта