„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД

гр. Бургас, ул. Успенска 8

КОД по КИД 42.99

Строителство и ремонт на:

 • Пристанища, железопътни линии, шосейна мрежа, летища и др. транспортна инфраструктура
 • Съоръжения за брегоукрепване и борба със свлачища, морска и речна абразия
 • Стопански, административни и жилищни сгради
 • Хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения
 • Електро и тръбопроводни мрежи

Производство на:

 • Бетонни смеси и строителни разтвори
 • Арматура
 • Бетонни и стоманобетонни елементи
 • Метални и дървени изделия

Услуги:

 • Лабораторно изпитване на строителни продукти и почви
 • Отдаване под наем на тежка строителна механизация
 • Отдаване под наем на автотранспорт
 • Отдаване под наем на помещения и складови площи с пряка връзка към воден, ж.п. и шосеен транспорт

  Фирмата оперира само на българския пазар

Карта