ЕКОКЛИМА АД

гр. Бургас, ул. Одрин 3

КОД по КИД 43.22

Проектиране, производство, монтаж и сервиз на горивни, газорегулиращи и газозамерни съоръжения и инсталации на природен газ; транспортируемо оборудване под налягане за компресиран природен газ – батерии от бутилки, батерии за пътни превозни средства, мобилни газоснабдителни станции.

Карта