МИРКО ЕООД

гр. Бургас, кв. Победа, ул. Индустриална 90

КОД по КИД 46.38

Международна търговия на ядки и сушени плодове.

  Достъп до международни пазари от европейския съюз

 • Белгия
 • Румъния
 • Англия
 • Австрия
 • Франция

  Достъп до международни пазари извън европейския съюз

 • Русия
 • Сърбия

Карта