ПОРТ БЪЛГАРИЯ УЕСТ АД

гр. Бургас, ул. Индустриална 3

КОД по КИД 52.24

Пристанищни услуги, приемане и престой на плавателни съдове, товарене и разтоварване на кораби, съхранение на стоки

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Да

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Да

Карта