НАФТА-ТРЕЙДИНГ АД

гр. Бургас, бул. Княз Александър Батенберг 8

КОД по КИД 46.71

Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти.

Карта