РЕКОБА - БЪЛГАРИЯ ООД

гр. Бургас, ул. Индустриална 47, Складова база "Корал" 21

КОД по КИД 27.90

Производство на електронни управления и електроокомплектовка за асансьори.

Карта