ЕКО - КОНСУЛТ - ИНЖЕНЕРИНГ ООД

гр. Бургас, к-с Славейков, Бизнес сграда - бл.126, Вх.А

КОД по КИД 7219

Дружество, специализирано в провеждането на лабораторни изпитвания на компонентите на околната среда.

Карта