САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - Д-Р БИСТРА ТОШКИНА ЕООД

 гр. Бургас, ул. Ген. майор Лермонтов 33 А, ет. 2

КОД по КИД 86.90

Осъществяване само на извънболнична помощ в самостоятелна медико-диагностична лаборатория.

Карта