АЛЕКС СТЮЪРТ /АСЕЙЪРС/ БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. Бургас, ул. 6-ти септември 8

КОД по КИД 71.20

Инспекция - стоков контрол на метали и търговски стоки, теглене, вземане на мостри от метали и търговски стоки, подготовка на вземането на мостри.

Карта