ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ЕООД

гр. Бургас, ул. Рилска 31

КОД по КИД 42.22

Предмет на дейност:
Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи и съоръжения ниско и средно напрежение.

Карта