АЛЕН МАК 2002 ООД

гр. Бургас, к-с Изгрев бл. 44

КОД по КИД 56.10

Поизводството и доставката на храни за болнични и учебни заведения.

Карта