„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ІІ – БУРГАС” ЕООД

гр. Бургас, к-с Славейков (до 9-то ОДЗ)

КОД по КИД 86.22

Вътрешни болести; кардиология; АГ; образна диагностика; УНГ болести; физикална и рехабилитационна медицина; нервни болести; очни болести; хирургия; ортопедия и травматология; ендокринология и болести на обмяната; анестезиология и интензивно лечение.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта