БАРЕКС ООД

гр. Бургас, ул. Фердинандова 61

КОД по КИД 47.30

Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали.

Карта