БСУ ЕАД

гр. Бургас, бул. Сан Стефано 62

КОД по КИД 68.20

Проектиране, строителство и експлоатация на учебно - административната сграда на Бургаски свободен университет, дейности за създаване на условия за обслужване на академичния състав и на дейността на университета.

Карта