ДМН-ГРУП ООД

гр. Бургас, ул. Места 46, гр. Поморие, ул. Стефан Стамболов 8

КОД по КИД 41.20

Комплексно изграждане на административни, жилищни сгради, еднофамилни къщи и вили, сгради с туристическо и търговско предназначение, промишлени търговски сгради.

Карта