КАДЕВ ЕООД

гр. Бургас, ул. Пиротска 37

КОД по КИД 47.19

Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки.

Карта