ЗЛАТЕН КЛАС 2004 ЕООД

гр. Бургас, ул. Крайезерна 121

КОД по КИД 01.11

Производство на земеделска продукция върху арендувани /наети/ земи, животинска продукция, тяхната преработка и реализация и други.

Карта