ДЖЕНЕЗОВ ЕООД

гр. Бургас, к-с Изгрев бл. 72

КОД по КИД 01.11

Производство на земеделска продукция върху арендувани /наети/ земи, животинска продукция, тяхната преработка и реализация и други.

Карта