ХОЛИДЕЙ ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. Бургас, ул. Александър Велики 14

КОД по КИД 68.10

Покупка и продажба на собствени недвижими имоти.

Карта