ТРИЕСТ 5 ЕООД

гр. Бургас, кв. Победа, ул. Хан Омуртаг 6

КОД по КИД 33.15

Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт.

Карта