„Порт Рейл“ ООД

гр. Бургас, бул. Княз Александър Батенберг 1

КОД по КИД 49.20

Железопътен превоз на товари; маневрена дейност.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта