СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ" ХАНДБАЛЕН КЛУБ ФРЕГАТА БУРГАС" Сдружение

гр. Бургас, к-с Славейков Сортна зала МЛАДОСТ

КОД по КИД 93.12

Дейност на спортни клубове.

Карта