Булпласт БГ ЕООД

гр. Бургас, ул. Константин Величков 45

КОД по КИД 45.21

Предмет на дейност:
Разработването и реализацията на оптимизирани строителни решения за сгради и съоръжения. Извършване на проучване, проектиране, строителство и ремонт на жилищни и обществени сгради, хотели, магазини, складови помещения и др.

Карта