ПЕРФЕКТ АКАУНТ ООД

гр. Бургас, ул. Македония 55

КОД по КИД 69.20

Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, извършване на финансов одит на финансови отчети на предприятия, други финансово-счетоводни услуги и други.

Карта