ГОЛДТЕКС ЕООД

гр. Бургас, бул. Демокрация 22

КОД по КИД 47.11

Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.

Карта