"АДЕЛ - М" ЕООД

гр. Бургас, ул. Одрин 3

КОД по КИД 45.21

Проектиране и изграждане на сгради и съоражения, строително-ремонтни дейности.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта