БУРГАСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ АД

гр. Бургас, ул. Пробуда 15

КОД по КИД 42.91

Проектиране , изграждане, експлоатация , поддържане, използване на водностопански системи, услуги по изграждане ,експлоатация и поддръжка на системи за водоснабдяване и канализация; хидроенергетика и отводняване и други.

Карта