ГИТЕКС ЕООД

гр. Бургас, ул. Цар Петър 7

КОД по КИД 46.71

Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти.

Карта