ЛЕО – Бетонови изделия ЕООД

гр. Бургас, Северна Промишлена Зона, УПИ II – 554, кв. 28 по ПУП на гр. Бургас ( до СО МАТ)

КОД по КИД 23.61

  Производство на изделия от бетон за строителството.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта