„ЛЕО – Бетонови изделия“ ЕООД

гр. Бургас, Северна Промишлена Зона, УПИ II – 554, кв. 28 по ПУП на гр. Бургас ( до СО МАТ)

КОД по КИД 23.61

  Производство на бетонови изделия за строителството – павета, плочи, бордюри и др.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Внос от Германия
  • Унгария

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Внос от Сърбия
  • Турция
  • Китай

Карта