ПАЛМАЛИ ГЕМИ ХИЗМЕТЛЕРИ ВЕ АДЖЕНТЕЛИК ЛТД. - КЛОН БЪЛГАРИЯ

гр. Бургас, пл.Тройката 1 , Дом на Нефтохимика, стая 38

КОД по КИД 52.29

Извършване на всякакви морски и превозни услуги и дейност като агенция за морски превоз и други.

Карта