КАЕН ГРАНИТИ ООД

гр. Бургас, Промишлена зона Север, ул. Янко Комитов 38, хале 2

КОД по КИД 23.70

Търговия, обработка и монтаж на изделия от скално облицовъчни материали.

Карта