„Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД

Управление: гр. Бургас, ул. Александровска 26, ет. 3, За кореспонденция: гр. Бургас, Индустриален логистичен парк Бургас, ул. Карайезерна 155, ет. 2

КОД по КИД 68.32

Изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и/или продажба на дълготрайни активи, общо управление на зоната с цел получаване на печалба от предоставените обслужващи дейности, консултантска, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта