АЛДИСТРОЙ ООД

гр. Бургас, к-с Меден Рудник, бл. 112

КОД по КИД 47.19

Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки.

Карта