ИКА ВЕНДИНГ ЕООД

гр. Бургас, ул. Дунав 2

КОД по КИД 46.37

Предмет на дейност:
Продажба, монтаж, гаранционно и следгаранционно обслужване на вендинг автомати за кафе и пакетирани стоки, офис машини.

Карта