ТИВЕКС ООД

гр. Бургас, к-с Славейков, ул. Янко Комитов 16Е

КОД по КИД 28.29

Производство на индустриални уплътнения и специализирани резервни части.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Германия
  • Белгия
  • Гранция
  • Румъния
  • Италия

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Турция

Карта