ПИЛОТСКА СТАНЦИЯ БУРГАС ООД

гр. Бургас, бул. Княз Александър Батенберг 1

КОД по КИД 52.22

Лицензирана компания, провеждаща пристанищен и външен пилотаж в района на Дирекция „Морска Администрация – Бургас”.

Карта