ТЕКОМ АД

гр. София, ул. Владимир Вазов 402, фабрика: гр. Бургас, кв. Черно море

КОД по КИД 20.59

Производство на строителни материали, заместващи продукти в индустрията и хидроизолационни материали.

Карта