„Кроношпан България“ ЕООД

гр. Бургас, Северозападна промишлена зона

КОД по КИД 16.21

Кроношпан България ЕООД е производител и търговец на плочести материали от дървесина (плоскости от дървесни частици, ламинирани плочи от дървесни частици и плоскости от надлъжно ориентирани дървесни частици (OSB)) и съпътстващи продукти.

  Достъп до международни пазари от европейския съюз

 • Гърция
 • Румъния
 • Италия
 • Кипър
 • Португалия

  Достъп до международни пазари извън европейския съюз

 • Турция
 • Сърбия
 • Македония
 • Израел
 • Косово
 • Албания
 • Алжир
 • Ливан

Карта