"ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕНТИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ"

гр. Бургас, к-с Славейков бл. 10

КОД по КИД 88.10

Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания.

Карта