"ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-3"

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. Места бл. 166

КОД по КИД 87.90

Социални грижи с настаняване.

Карта