"ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ-4"

гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. Пролет 46

КОД по КИД 87.90

Социални грижи с настаняване.

Карта