МЕДАЛИСТ ООД

гр. Бургас, к-с Славейков бл.62

КОД по КИД 56.10

Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване.

Карта