ТРАНСИНФРАСТРОЙ ЕАД

гр. Бургас, кв. Победа, Южна промишлена зона, ул. Комлушка низина

КОД по КИД 43.99

Инженеринг в областта на строителството в страната и чужбина. строителство, ремонт и поддържане на железопътни и трамвайни релсови пътища, както и на прилежащата инфраструктура към тях. строителство на пътища и пътни съоръжения и др.

Карта